Едниот од четворицата руски рибари најмногу уловил, а за другите не останало доволно

Но, не го оставиле на цедилo, туку го влечат до дома :).