Едно обично, руско неделно утро

Комшијата си фатил девојка, но не стигнале до дома.