Едноставна игра за спортување по дома

Има само едно правило, балонот не смее да падне на земја.