Еј душо, што е тоа што жената има две, а кравата четири?

Одговорот е нозе, а ти што си помисли?