Еј, интетнету! Овој доберман само што ме нападна!

А „доберманот“ баш личи како да го мрзи да живее :).