Еј, види смотан тип! Ајде да го ограбиме!

Но, го погрешија човекот, затоа што изгледот знае и да излаже.