Екстремен расизам во светот на птиците

Белиот мисли дека сѐ е негово и дека црните немаат право да му пијат од водата, од која има доволно за сите.