Електричниот тротинет може да биде многу јако превозно средство

Кога е во вистински раце може да послужи и за бегство од полиција. Бени Хил би подзавидел на ситуацијата.