Елитната специјална полициска единица со велосипеди на вежба и во акција

Уште им треба вежбање, особено на едниот кој се изнамачи со гравитацијата.