Еве како изгледа едно будење во армијата на Ирак

Уште се нема случено некој да се успие…