Еве што може да ти се случи со вратата, доколку живееш во Русија

Не им е лесен животот на Русите.