Еве зошто е добро девојка ти да биде два пати потешка од тебе

Кога ќе се натрескаш може да правиш вакви работи со неа, што не можеш да ги правиш со ситните и слаби девојки.