Еве зошто германскиот јазик е најлесен

За ова мора да признаеме дека има и некоја логика.