Еве зошто гимнастичката дисциплина греда е само женска!

Да беше ова маж, немаше баш така да се смешка на крај.