Еве зошто не се пие една пред орање

Затоа што едната бара уште една за да не е сама и така натаму.