Еволуцијата на играњето на светските хитови од 1950 до 2019

Од Елвис Присли и компанија, па се до Деспасито и слични современи хитови. Одлична идеја и реализација.