Фаќање кривини на работа (во секоја смисла на зборот)

Две работи се сигурни: Добро ја усовршил техниката, што значи ова го прави често и тоа дека шефот ретко доаѓа на работа :).