Фантастично роботско играње на World of Dance

Танчерката-робот совршено добро ги имитира движењата на својот партнер.