Фармерите од азиските земји не личат многу на нашите според количините кои ги произведуваат

Да се запраша човек, каква земја имаат луѓево?