Фармерот ја довел фотографката да му ја фотографира плантажата

Девојката не може да го скрие меракот на нејзиното лице.

Алиса во земјата на чудата :).