Флексибилноста бара голема жртва

Не се станува флексибилна жена преку ноќ.