Фоката ги мрази галебите од дното на душата

Работата испадна како онаа народната „Не за кого е речено, туку за кого е печено“.