Фотограф патувал низ Европа за да покаже како 100 години можат да ги променат местата и Македонија е едно од нив

Пред околу 100 години, познатиот германски фотограф Курт Хилшер објави фото-книга со фотографии од Југославија. Каспер Моленар, современ холандски фотограф, ја купил таа книга за време на студиите и тргнал во потрага да ги најде тие места и да ги пресоздаде фотографиите. Курт Хилшер имал и други книги со фотографии од Шпанија, Италија и Германија, а Каспер патувал низ цела Европа за да ги пресоздаде и тие.

1. Венеција, Италија, 1925 наспроти 2018 година

2. Словенија, 1926 година наспроти 2018 година

3. Македонија 1926 година наспроти 16 јуни 2018 година

4. Венеција, Италија, 1925 наспроти 2018 година

5. Германија, 1924 година наспроти 2020 година

6. Црна Гора, 1926 година наспроти 2018 година

7. Македонија, 1926 година наспроти 2018 година

8. Рим, Италија, 1925 наспроти 2016 година

9. Германија, 1924 година наспроти 2019 година

10. Чешка, 1941 наспроти 2019 година

11. Рим, 1925 наспроти 2016

12. Германија, 1924 година наспроти 2019 година

13. Хрватска, 1926 година наспроти 2019 година

14. Прага, Чешка, 1941 наспроти 2020 година

15. Хрватска, 1926 година наспроти 2019 година

16. Шпанија, 1914 -1919 наспроти 2019 година

17. Германија, 1924 наспроти 2020 година