Фотографии го претставуваат секојдневието на луѓето од Африка

Ви претставуваме уште еден избор на интересни фотографии од секојдневието на луѓето од различни земји, овој пат ќе одиме во Африка. Тој е вториот по големина континент по Евроазија, измиен од Средоземното Море од север, Црвеното Море од североисток, Атлантскиот Океан од запад и Индискиот Океан од исток и југ. Африка се нарекува и дел од светот, кој се состои од континентот Африка и соседните острови. Површината на Африка без острови е 29,2 милиони km², со острови – околу 30,3 милиони km², со што покрива 6% од вкупната површина на Земјата и 20,4% од копнената површина. На територијата на Африка има 55 држави.