Фраериштето знае како најјако да мава

Понекогаш не е само да се собере доволно сила, треба малку и памет.