Фраерот има добри амортизери, но не е памет

Заедно со автомобилот му летна и здравиот разум.