Фраерот качил девојка да ја повози со новата кола

А нема ни возачка дозвола :).