Фраерот можеби не знае да игра, но и не промашува

Се разигра на сите страни.