Фраерот не сака да го претекнуваат

Кога тоа му се случи тој сакаше да покаже кој е вистински маж и покажа дека е маж кој дебело ќе треба да плати поправки.