Фраерот сака со салто да импресионира девојка на плажа

Идејата и не му е така лоша, но изгледа ја погреши девојката.