Фраерот сега со еден скок ќе ја премине реката

Преголемата самодоверба го тресна од земја, т.е вода.