Фраерот со гордост ќе ви ја покаже својата нова кукла, која личи како да е жива

Чекај, чекај, ова да не е навистина жива?