Фраерот трпеше, трпеше, но девојката ги помина сите граници

Прво се обиде да ја разоружа, но кога виде дека не се дава лесно, пристапи кон планот Б.