Фраерот успеал да пронајде одлично паркинг место

Плус бесплатно е, но малку е проблематично на излегување.