Фрлање ѓубре како шеф

И најобични работи можат да се изведат мајсторски.