Фудбалерот не промашува, а што поточно е дискутабилна тема

Вака не можат да те средат ниту на кантер.