Гасењето на запален автомобил на улица во Русија е лесно

Вода има на секаде и колку сакаш, само што е во друга агрегатна состојба.