Газдата си го снима петелот, кој наместо вода се наголтал пиво

Цел ден бил ваков и сега реши да го разбуди.