Газелата сега ќе направи еден прекрасен и елегантен скок

По овој принцип исто така можете и да си легнувате во кревет… без стапот секако.