Генералната директорка на гладните луѓе

Цело друштво се смее, но нивните стомаци се полни, а директорката цел ден ништо не јадела.