Генијална идеја: Да скокаме на душек од тераса

Оној што најмногу се двоуми, обично најлошо поминува.