Генијална идеја на денот: Да си ја поставиш во собата нишалката која се врзува на две дрва

Проблемот е што во собата има само едно „дрво“ кое си го доби она што си го бараше :).