Германскиот автобус го ставиле во тесно но некако не му е гајле

Тој е решен да си излезе за еден или на друг начин.