Германскиот фудбалски тим има нова тактика

Со ваквиот „елемент на изненадување“ нема да ги оставаат работите на случајност и среќа.