Германскиот тренер има специјална техника за охрабрување

Не е лесно да си „приберен“ на олимпијада, но имало начин.