Главниот орган кај човекот е задникот! (виц)

Активно учествува во сè: во образованието, воспитувањето, донесувањето одлуки. А во потрагата по авантура, му нема рамен. Кај секој човек, без исклучок, од таму растат нозете. Кај многумина, од таму растат рацете, а некои поединци дури и размислуваат со него!