Гледај брат, ќе пуштам ракета преку прозорецот!

Ситуацијата ескалираше брзо и во сосема неочекуван правец.