Гледајте сите: Плавушата ќе скока во водата со финта!

Финтата требаше да биде да го прескокне другарот, но и вака е јако.