Го знаете ли дедо Ханс Полжавот?

Го викаат полжав затоа што се движи бавно и си ја носи куќата со себе.