Голема мистерија за жената-возач: Каде ли исчезна отворот за полнење гориво?

Обично стои овде некаде, но нешто чудно се случи? Кому да му текне да побара и на другата страна.